استعلام قیمت خرید از 1688

برای آموزش پیدا کردن محصول در 1688 مقاله"آموزش جستجو کردن محصول در 1688 چین" را مطالعه بفرمایید.
اگر استعلام قیمت برای بیش از یک محصول است فایل نمونه را دانلود ، تکمیل و در فیلد دوم بارگزاری نمایید.

فرم استعلام قیمت تمام شده محصول از 1688