ضمانت کالا

گارانتی و ضمانت کالا محصولات خریداری شده از شوجی

1- به مهلت گارانتی هرکالا در قسمت مشخصات محصول توجه فرمایید.

2- اگر بسته بندی کالا در دسترستان نیست کالا را داخل کارتن پستی مهار کنید تا در هنگام حمل و نقل آسیب نبیند ، بدیهی است کالای برگشتی بعد از واحد گارانتی الزاما با بسته بندی برایتان ارسال نخواهد شد.

3- کالایی که از شکل اولیه خارج شده باشد شامل گارانتی و ضمانت کالا نخواهد بود ، به عنوان مثال له شدگی - سوختگی - قطع شدگی - شکستگی - ساییدگی کالا باعث میشوند کالا از گارانتی و ضمانت کالا خارج می شود. بدیهی است اگر کالا با هریک از شرایط فوق برای واحد خدمات پس از فروش شوجی ارسال شوند عینا بازگشت داده خواهد شد.

اگر مشکلی غیر از آنچه ذکر شد داشتید آن را با شوجی در میان بگذارید. مجموعه شوجی می‌تواند بیش از هرکسی راهکار مناسب را ارائه دهد و در کم‌ترین زمان ممکن، مشکل شما را برطرف نماید.بدون هیچ نگرانی با ما تماس بگیرید.

نظرات